Community

community

De IT Hub is een community waar kennis, innovatie en (nieuwe) digitale technologieën samenkomen. Om hier invulling aan te geven zijn onze activiteiten verdeeld in drie thema’s: 

community