Community

community

De IT Hub is een community waar kennis, innovatie en (nieuwe) digitale technologieën samenkomen. Om hier invulling aan te geven hebben we onze activiteiten verdeeld in drie programmalijnen: 

community