Founding Partners

De IT Hub is een initiatief van TVM, Unigarant, Rijksuniversiteit Groningen, NHL-Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Alfa College, Drenthe College, gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe. En wordt mede mogelijk gemaakt door de Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe.

founding partners