Proclaimer

Dit is de officiële website van IT Hub. De IT Hub is verantwoordelijk voor de inhoud op de website www.it-hub.nl. Wij streven ernaar uitsluitend correcte informatie aan te bieden op deze website. Toch kan het zijn dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Kom je informatie tegen die onjuist of verouderd is, dan vernemen wij dit graag. Neem dan contact met ons op.

Hoe snel ontvang je een reactie op jouw verzoek?
De IT Hub behandelt ieder verzoek tot correctie met de grootst mogelijke zorg. Wij streven ernaar om binnen twee weken te reageren op uw brief, fax of e-mail die verzonden is naar het algemene adres van de IT Hub (info@it-hub.nl), ingevulde contactformulieren op deze website en andere e-mailadressen die je op onze website aantreft.

Als wij jouw vraag binnen twee weken niet kunnen beantwoorden, sturen wij je een bericht waarin wij aangeven wanneer en hoe wij wel aan jouw verzoek kunnen voldoen.

Links naar andere websites
Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als je naar deze externe sites gaat, verlaat je de website van de IT Hub en ben je gebonden door de gebruiksregels die voor de betreffende websites die je bezoekt gelden. De IT Hub is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt aangeboden.

Auteursrecht
De IT Hub bezit het auteursrecht op alle informatie die op www.it-hub.nl toegankelijk is gemaakt. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo’s en (een deel van het) fotomateriaal. Het is niet toegestaan deze informatie zonder schriftelijke toestemming vanuit commercieel oogpunt te verspreiden of kopiëren. Via info@it-hub.nl kun je nadere informatie opvragen over het gebruik van het materiaal.

Ingezonden reacties
Bij ingezonden reacties op weblogs en nieuwsberichten behoudt de redactie van de IT Hub zich het recht voor om een bericht te wijzigen, niet meteen te plaatsen of te weigeren. Tevens behoudt de redactie zich het recht voor om een al geplaatste reactie te wijzigen of te verwijderen. Discriminerende, kwetsende en beledigende teksten worden niet geplaatst.